Program

14-15 Mayıs 2022 Bilimsel Programı kısa süre içinde yüklenecektir

22-23 Mayıs 2021   

BİLİMSEL PROGRAM

 22 Mayıs 2021; CUMARTESİ

Açılış                                                                                                        10:00-10:15

 Lenfoproliferatif Neoplaziler Oturumu I                                                 (10:45-13:00)

            OTURUM BAŞKANLARI:

Dr.Cengiz Demir, Dr.Serdal Korkmaz, Dr.Tuba Hacıbekiroğlu  

 Diffüz büyük B hücreli lenfomada yeni ajanlar                               10:15-10:40

Dr.Zafer Gökgöz

Lenfomalarda epigenetik bozukluklar, epigenetik tedavi                10:40-11:05

Dr.Atakan Tekinalp

Hodgkin lenfoma’da immünoterapi                                                  11:05-11:30

Dr.Abdullah Karakuş

Kronik Lenfositik Lösemi oturumu                                                        (11:30-12:45)

OTURUM BAŞKANLARI: Dr Turgay Ulaş, Dr.Mehmet Sinan Dal

BCL-2 inhibitörü veya BTK inhibitörü tedavisi sonrası nüks

KLL hastalarında tedavi yaklaşımı                                                 11:30-11:55

Dr.Ömer Ekinci

 İlk basamak kemoimmünoterapiden sonra nüks/dirençli KLL

hastalarında tedavi yaklaşımı                                                           11:55-12:20

Dr.Osman Yokuş

Kahve arası                                                                                                  12:20-12:30

Uydu Sempozyumu 12:30-13:10 AMGEN

 OTURUM BAŞKANI: Dr. Sami Kartı

Konuşmacı Dr. Mesut Ayer                                               

Nüks/Dirençli Multipl Myelom Tedavisinde Karfizomib  12:30-13:10

Akut Lösemiler Oturumu 13:10-14:25

           OTURUM BAŞKANLARI:

Dr.Mahmut Yeral, Dr.Füsun Gediz, Dr.Sinem Namdaroğlu,

           Nüks/dirençli akut lenfoblastik lösemide yeni yaklaşımlar            13:10-13:35

Dr.Sinan Demircioğlu.

Yaşlı AML’li hastaların indüksiyon tedavisinde yeni dönem          13:35-14:00

Dr.Mehmet Ali Uçar

Akut myeloid lösemide idame yeniden mi?                                      14:00-14:25                                                                                                           

Dr.Merih Kızıl Çakar

Uydu Sempozyumu 14:25-15:05  ECZACIBAŞI  İLAÇ PAZARLAMA.- NOVARTİS

OTURUM BAŞKANI: Dr. Düzgün Özatlı  

Konuşmacı Dr. Güven Çetin                                                                                                   

KML Tedavisinde İmatinib; Türkiye’de 18 yıllık deneyim                14:25-15:05

 Kahve arası                                                                                        15:00-15:15

 Plazma Hücre Hastalıkları Oturumu 15:15-16:05

 

OTURUM BAŞKANI:Dr. Mehmet Ali Erkurt, Dr.Abdülkadir Baştürk

Multipl Myelomda immünoterapi yöntemleri                                              15:15-15:40

           Dr.Alpay Yeşilaltay

            Multipl myelomda idame seçenekleri, kime, ne kadar ?                     15:40-16:05

            Dr.İlhami Berber

 Uydu Sempozyumu 16:05-16:45 DEVA

OTURUM BAŞKANI: Dr. Seçkin Çağırkan           

Konuşmacı Dr. Tuğçe Nur Yiğenoğlu                                                                                             

Multipl Myelomda IMID’lere güncel bakış                                                      16:05-16:45

 Hücresel İmmün Tedaviler Oturumu: 16:45-17:35

            OTURUM BAŞKANLARI: Dr. Mustafa Yenerel, Dr. Bülent Eser

Lenfomalarda CAR-T hücre uygulamaları                                           16:45-17:10

            Dr.Bahar Uncu Ulu

Multipl Myelomda CAR-T hücre uygulamaları                                    17:10-17:35

Dr.Fevzi Altuntaş

Kahve arası                                                                                                        17:35-17:45

 Uydu Sempozyumu 17:45-18:25 ARVEN

OTURUM BAŞKANI: Dr. Mustafa Çetiner

Konuşmacı: Turgay Kaçar, Ph.D.                                                                                         

Hücreden Bitmiş Ürüne Türkiye’nin İlk Biyobenzer İlacının Üretimi                17:45-18:25

Kronik Myeloproliferatif Neoplaziler Oturumu: 18:25-18:50

 

OTURUM BAŞKANLARI: Dr.Sibel Hacıoğlu, Dr. İsmet Aydoğdu

Genomik değişikliklerin Ph-neg myeloproliferatif neoplazmların

tedavi yaklaşımına katkısı                                                                   18:25-18:50

Dr.Gülsüm Akgün Çağlayan

Ek hastalıkları olan kronik myeloid lösemi hastalarında tedavi

yönetimi                                                                                                18:50-19:15

            Dr.Erman Öztürk

           Akılcı İlaç Oturumu:

OTURUM BAŞKANI: Dr. Seval Akpınar

 Bispesifik antikorların hematolojik neoplazilerde akılcı kullanımı              19:15-19:40

Dr.Burcu Altındağ Avcı

Kahve Arası                                                                                                17:40-19:50

SÖZEL BİDİRİLER   Oturum Başkanı  Dr. Şebnem İzmir Güner                   19:50-21:15 .

  • Dr.Esra Turan Erkek                                                                           19:50-20:00 

DİĞER MALİGNİTELERİN VARLIĞINDA İLERİ EVRE MARGİNAL ZON LENFOMA  YÖNETİMİ     

  • Dr.Burcu Aslan Candır                                                                      20:00-20:10

 BURKİT LENFOMA VE HİPRKALSEMİ, VAKA SUNUMU

        Dr.Jale Yıldız                                                                                     20:10-20:20

 Relaps/Refrakter Multipl Myelom Tedavisinde Pomalidomid: Retrospektif Tek Merkez Deneyimi

     Dr. Mehmet Bakırtaş                                                                         20:20-20:30

     ATİPİK KML İLE PRESENTE OLAN VAKA

   Dr.Hatice Zeynep Dikici

HEMATOLOJİK MALİGNİTELERDE COVID-19 ENFEKSİYONU YÖNETİMİ

Dr.Sema Seçilmiş                                                                                 20:40-20:50

       Venetoklaks Kullanımı Sırasında Antifungal Tedavi Seçiminin Önemi    

Dr.Ersin Bozan                                                       20:50-21:-00                                                      

 B-ALL OLGUSUNA EŞLİK EDEN KEMİK İLİĞİ FİBROZİSİ

Dr.Samet Yaman                                                                       21:00-21:10

 İZOLE SANTRAL SİNİR SİSTEMİ NÜKSÜYLE BAŞVURAN APL OLGUSU

Dr.Tahir Darçın                                                                         21:10-21:20

Tek Doz  Rasburikazla İki Tümör Lizis Yönetimi

 

  

                                                               ————–

KURS PROGRAMI: 10:00-12:00

Akım Sitometride Yeni Uygulamalar

Dr: İshak Özel Tekin                                                   10:00-10:30

Minimal kalıntı hastalığı (MRD)

Dr. Burhan Turgut

Akut lenfoblastik lösemide   MRD analizi         10:30-11:00                     

Multipl myelomda MRD analizi                         11:00-11:30