Sözel-Bildiri-Poster

Bildiri ve Poster hazırlanması için yönergeler1-Özetler yalnızca çevrimiçi olarak gönderilebilir. Faks veya e-posta ile gönderilen özetler kabul edilmeyecektir.
 
2-Kabul edilen bir özetin sunumunu yapan yazar, kongreye kayıt olmalı ve katılmalıdır.

3-Bildiriniz e-poster sunumu olarak kabul edilmişse, elektronik formatta (ePoster) bir poster hazırlamanız istenecektir. Özetinizin kabulüne bağlı olarak yönergeler takip edilecektir. 

4-Sunum yapan yazarlar, posterlerini kongre süresince e-poster oturumlarında sunacaklardır.

5-Özetler, yalnızca 14 Mayıs 2022'den önce başka bir yerde yayınlanmamış veya sunulmamış     orjinal materyali içermelidir.

6-Özet, aşağıdakilerin devamında olmalıdır: 
arka plan ve hedefler, yöntemler, sonuçlar ve sonuçlar.
Soruşturmanın niteliğini belirten kısa ve özel bir başlık sağlayın. Çalışmanın arka planı ve amaçları okuyucu tarafından kolayca anlaşılmalıdır Yöntem ve sonuçlar veri içermeli ve sonuçlar açıkça ifade edilmelidir.

7-Başlık, boşluklar dahil 250 karakteri geçmemelidir. Özet metni, açıklama hariç, boşluklar dahil 2500 karakterden (yaklaşık 300 kelime) uzun olmamalıdır.

8-Tablo, çizelge veya diğer grafikler özete dahil edilmemelidir ve editörler tarafından silinecektir.
Yazarlar sunum türü tercihlerini belirtmelidir:
 
 
Not: "yalnızca e-poster sunumu", özetinizin yalnızca poster sunumu için değerlendirileceği anlamına gelir.
Bilimsel Program Komitesi, kesin tahsis ve sunum şekline karar verme hakkını saklı tutar.

Bildiri özetleri, bilimsel değerlerine ve Kongre bilimsel programında ele alınan konularla olan ilişkilerine göre sözlü sunum için kabul edilecektir. Bu nedenle, bilimsel programda kapsanan ana konulara ilişkin sunumları teşvik ediyoruz. Lütfen doğru e-posta adresinizi belirttiğinizden emin olun. Bildiri özetinizi gönderdikten sonra e-posta ile bir onay alacaksınız.    E-posta ile bir onay almazsanız lütfen 05322782082 nolu telefon veya                eyupa@sarosorganizasyon.com ile iletişime geçin.