Program

IX. Tekirdağ Hematoloji Sempozyumu

22-23 Mayıs 2021

BİLİMSEL PROGRAM

22 Mayıs 2020; CUMARTESİ

Açılış                                                                                                        10:00-10:15

Lenfoproliferatif Neoplaziler Oturumu I                                                 (10:45-13:00)

OTURUM BAŞKANLARI:

Dr.Cengiz Demir, Dr.Serdal Korkmaz, Dr.Tuba Hacıbekiroğlu  

Diffüz büyük B hücreli lenfomada yeni ajanlar                               10:15-10:40

Dr.Zafer Gökgöz

Lenfomalarda epigenetik bozukluklar, epigenetik tedavi                10:40-11:05

Dr.Atakan Tekinalp

Hodgkin lenfoma’da immünoterapi                                                  11:05-11:30

Dr.Abdullah Karakuş

Kronik Lenfositik Lösemi oturumu                                                        (11:30-12:45)

OTURUM BAŞKANLARI: Dr Turgay Ulaş, Dr.Mehmet Sinan Dal

BCL-2 inhibitörü veya BTK inhibitörü tedavisi sonrası nüks

KLL hastalarında tedavi yaklaşımı                                                 11:30-11:55

Dr.Ömer Ekinci

İlk basamak kemoimmünoterapiden sonra nüks/dirençli KLL

hastalarında tedavi yaklaşımı                                                           11:55-12:20

Dr.Osman Yokuş

Kahve arası                                                                                                  12:20-12:30

Uydu Sempozyumu 12:30-13:10 Amgen

OTURUM BAŞKANI: Dr. Sami Kartı

Konuşmacı Dr. Mesut Ayer                                               

Nüks/Dirençli Multipl Myelom Tedavisinde Karfizomib  12:30-13:10

Akut Lösemiler Oturumu 13:10-14:25

OTURUM BAŞKANLARI:Dr.Mahmut Yeral, Dr.Füsun Gediz, Dr.Sinem Namdaroğlu,

Nüks/dirençli akut lenfoblastik lösemide yeni yaklaşımlar            13:10-13:35

Dr.Sinan Demircioğlu.

Yaşlı AML’li hastaların indüksiyon tedavisinde yeni dönem          13:35-14:00

Dr.Mehmet Ali Uçar

Akut myeloid lösemide idame yeniden mi?                                      14:00-14:25                                                                                                           

Dr.Merih Kızıl Çakar

Uydu Sempozyumu 14:25-15:05 Eczacıbaşı

OTURUM BAŞKANI: Dr. Düzgün Özatlı  

Konuşmacı Dr. Güven Çetin                                                                                                   

KML Tedavisinde İmatinib; Türkiye’de 16 yıllık deneyim                14:25-15:05

Kahve arası                                                                                                  15:00-15:15

Plazma Hücre Hastalıkları Oturumu 15:15-16:05

OTURUM BAŞKANI:Dr. Mehmet Ali Erkurt, Dr.Abdülkadir Baştürk

Multipl Myelomda immünoterapi yöntemleri                                              15:15-15:40

            Dr.Alpay Yeşilaltay

            Multipl myelomda idame seçenekleri, kime, ne kadar ?                     15:40-16:05

            Dr.İlhami Berber

Uydu Sempozyumu 16:05-16:45 Deva

OTURUM BAŞKANI: Dr. Seçkin Çağırkan           

Konuşmacı Dr. Tuğçe Nur Yiğenoğlu                                                                                             

Multipl Myelomda IMID’ler güncel bakış                                                      16:05-16:45

Hücresel İmmün Tedaviler Oturumu: 16:45-17:35

OTURUM BAŞKANLARI: Dr. Mustafa Yenerel, Dr. Bülent Eser

Lenfomalarda CAR-T hücre uygulamaları                                           16:45-17:10

            Dr.Bahar Uncu Ulu

Multipl Myelomda CAR-T hücre uygulamaları                                    17:10-17:35

Dr.Fevzi Altuntaş

Kahve arası                                                                                                        17:35-17:45

Uydu Sempozyumu 16:05-16:45 Arven

OTURUM BAŞKANI: Dr. Mustafa Çetiner

Konuşmacı: Turgay Kaçar, Ph.D.                                                                                         

Hücreden Bitmiş Ürüne Türkiye’nin İlk Biyobenzer İlacının Üretimi                17:45-18:25

Kronik Myeloproliferatif Neoplaziler Oturumu: 17:45-16:10

OTURUM BAŞKANLARI: Dr.Sibel Hacıoğlu, Dr. İsmet Aydoğdu

Genomik değişikliklerin Ph-neg myeloproliferatif neoplazmların

tedavi yaklaşımına katkısı                                                                   18:25-18:50

Dr.Gülsüm Akgün Çağlayan

Ek hastalıkları olan kronik myeloid lösemi hastalarında tedavi

yönetimi                                                                                                18:50-19:15

            Dr.Erman Öztürk

Akılcı İlaç Oturumu:

OTURUM BAŞKANI: Dr. Seval Akpınar

Bispesifik antikorların hematolojik neoplazilerde akılcı kullanımı              19:15-19:40

Dr.Burcu Altındağ Avcı

23 MAYIS 2021; PAZAR

KURS PROGRAMI: 10:00-12:00

Akım Sitometride Yeni Uygulamalar

Dr: İshak Özel Tekin                                                   10:00-10:30

Minimal kalıntı hastalığı (MRD)

Dr. Burhan Turgut

Akut lenfoblastik lösemide   MRD analizi         10:30-11:00                     

Multipl myelomda MRD analizi                         11:00-11:30

Dünyanın en iyi tanınan motivasyon konuşmacılarından Mark, dinamik açıdan çeşitliliklerle dolu konuşmalarıyla insanların en iyi yönlerini açığa çıkarmasını sağlıyor. Önemli bir konuşmacı olan Mark, yediden yetmişe herkesi “dünyada iz bırakmaya” davet ediyor.

Mark, yarının liderleri için umut aşılayan ve onların eylemlerinin fitilini ateşleyen Keynote’un kurucusudur. Kendini tamamıyla bu nesli motive etmeye adamış olan Mark, her gün yeni bir kitleyi başarı yolculuğuna taşıyor.

“Dünyanı, dünyayı değiştirebileceğine inanacak kadar çılgın olanlar değiştirir.”

İlk danışmanlık seansınız benden